1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ajac­cios dår­li­ge for­års­sæ­son kul­mi­ne­re­de i sid­ste uge, da man for­an 1- 0 og en mand i over­tal si­den 10. mi­nut al­li­ge­vel tab­te 1- 2 til Le Hav­re. Den su­veræ­ne top­sco­rer, Ni­co­las Fa­u­ver­gue, og play­ma­ke­ren, Jo­han Ca­val­li, af­so­ner beg­ge ka­ran­tæ­ne i aft en, mens fl ere an­dre stam­spil­le­re sid­der ude med ska­de. Selv­om Creteil har væ­ret uskar­pe de se­ne­ste par kam­pe, bør hol­det sta­dig kun­ne nap­pe po­int i Ajac­cio – man kun­ne godt over­ve­je sejr til Creteil, men da beg­ge hold har spil­let ret man­ge uaf­gjor­te i sæ­so­nen, væl­ges her den me­re ’ sik­re’ va­ri­ant i form af X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.