2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hjem­me­ba­nen be­ty der enormt me­get for Rø­d­ov­re. Det har man al­le­re­de set i se­ri­en, idet Rø­d­ov­re fak­tisk vandt 2- 1 i de to klub­bers før­ste kamp i Rø­d­ov­re – og det var fak­tisk fem­te gang i træk, at Søn­derjy­ske måt­te ta­ge fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn uden fuldt ud­byt­te. Man har al­le­re­de set i slut­spil­let, hvor me­get hjem­me­ba­nen be­ty der, og hvor tæt­te kam­pe­ne er – så­le­des har langt ho­ved­par­ten af kam­pe­ne væ­ret må­l­fat­ti­ge – og det ta­ler kraft igt i ret­ning af at spil­le det un­der­tip­pe­de hold, når man spil­ler for­an eg­ne fans. Så her spil­les 1X.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.