2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

La­val er vold­somt ramt til op­gø­ret mod Nan­cy, eft er­som må­l­mand Lio­nel Cap­po­ne, top­sco­rer Has­sa­ne Al­la og vi­ce­top­sco­rer Wes­ley Said al­le er i ka­ran­tæ­ne. Med sal­get af en an­den off en­siv spil­ler, Chri­sti­an Be­ka­men­ga, mang­ler La­val 12 af sæ­so­nens blot 26 scor­in­ger, og det bli­ver et pro­blem mod ræk­kens mest scoren­de hold fra Nan­cy. I for­vej­en har La­val blot sco­ret syv gan­ge på ude­ba­ne i 13 kam­pe, tre af må­le­ne til­med mod bund­prop­pen fra Ar­les. Selv­om Nan­cy er bed­re off en­sivt end de­fen­sivt, bør hol­det kun­ne slå La­val, og det med rent mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.