Hver an­den dan­sker bru­ger al­ter­na­tiv be­hand­ling

BT - - DEBAT -

Gen­nem de sid­ste ty­ve år er der sket en for­dob­ling af an­tal­let, der sø­ger al­ter­na­tiv be­hand­ling. Over halv­de­len af al­le dan­ske­re bru­ger al­ter­na­ti­ve be­hand­lings­for­mer i dag. Las­se Spang Ol­sen går på op­da­gel­se i det al­ter­na­ti­ve be­hand­lings­sy­stem for at se, om der er no­get af det, der rent fak­tisk vir­ker... og det er der!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.