Sy­nes du, at to­nen i ind­van­drer­de­bat­ten er for ne­ga­tiv?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.26 SKRU NED FOR RE­TO­RIK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 18.30 SKRÆK­KE­LI­GE STØJ­BERG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.14 TRÆK­KER VEN­STRE NED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.40 KALD SPA­DE FOR SPA­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

Bjørn Møller Han­sen

Ole Søm­mer­gaard

Hen­rik Mfi nan­ga Lund

Jo­hn Veng

Ja

5.491 stem­mer på bt. dk

MÅ TÅ­LE RØG I BA­GE­RI­ET Vrøvl. Dan­mark er først og frem­mest dan­sker­nes land. Hvis ik­ke mus­li­mer­ne kan tå­le rø­gen i ba­ge­ri­et, kan de ba­re rej­se væk.

Ole Lyng­gaard Jør­gen­sen

Det er fi nt, at Ven­stre får skru­et ned for re­to­rik­ken. Men ta­ler Ven­stre med to tun­ger? En der luk­ker en fl an­ke til DF, og en der luk­ker den til rød blok? Hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de et gran af le­derskab, så blev In­ger Støj­berg fy­ret øje­blik­ke­ligt – hun er skræk­ke­lig. Hvis man vil stem­me på et ind­van­drer­fj endt­ligt par­ti, så er der DF. Jeg for­står ik­ke, hvor­for Støj­berg vil træk­ke Ven­stre ned på det plan. In­ger Støj­berg si­ger ba­re det, som 2/ 3 af be­folk­nin­gen tæn­ker. Hun kal­der en spa­de for en spa­de. Det er no­get, de så­kald­te po­li­ti­ske kor­rek­te ik­ke kan li­de, da de går med skyklap­per på og ik­ke kan se, hvad der fo­re­går ude i det vir­ke­li­ge liv, for­di de le­ver i en drøm­me­ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.