Ver­dens sø­de­ste tand

BT - - DEBAT -

Hver dan­sker spi­ser lidt over ot­te ki­lo slik om året. Det er dob­belt så me­get som EU- gen­nem­snit­tet og me­re, end de spi­ser i fed­me­epi­de­mi­ens høj­borg, USA. Er­fa­rin­ger­ne fra Sve­ri­ge, hvor slikpri­sen er i bund, og hvor for­bru­get er på vej i sam­me ret­ning, vi­ser, at det ik­ke kun er et spørgs­mål om hø­je af­gift er. Det kræ­ver sna­re­re et kul­tu­relt op­gør med en af hyg­gens ho­ve­d­in­gre­di­en­ser.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.