Gu­lerod vir­ker bed­re end stok

BT - - DEBAT -

Sa­gen er, at men­ne­sker ik­ke ba­re ar­bej­der, for­di de har ’ pligt’ til det. De skal og­så ha­ve en væ­sent­lig øko­no­misk til­skyn­del­se, og den er ty­de­lig­vis for svag i Dan­mark. (...) Det er re­a­li­te­ter­ne. Et kon­tant­hjælpsloft kan væ­re et red­skab. Men me­re per­spek­tiv er der i at let­te skat­ten i bun­den for be­skæft ige­de. Og­så her gæl­der prin­cip­pet om, at en gu­lerod vir­ker bed­re end en stok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.