No­vo- sel­skab med ra­ket­fart

BT - - NYHEDER -

Der var fuld damp un­der ked­ler­ne, da No­vo­sel­ska­bet NNIT blev slup­pet løs på fonds­bør­sen i går. Ud­bud­s­kur­sen blev sat til 125 kr. pr. ak­tie, men ef­ter få mi­nut­ters han­del var kur­sen op­pe om­kring 182 kr. I lø­bet af da­gen og kort før klok­ken 17 sta­bi­li­se­re­de kur­sen sig dog o m k r i n g 160.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.