Dan­sker­ne er vil­de med fri­ka­del­ler og hak­kebøf

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MAD

Fri­ka­del­ler, hak­kebøf, laks og gry­de­ret ser­ve­res en gang om må­ne­den hos cir­ka halv­de­len af de ads­purg­te i en un­der­sø­gel­se, som ma­ga­si­net Mad! har la­vet i sam­ar­bej­de med Kvi­ck­ly.

Knap 350 per­so­ner har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, som er fo­re­gå­et on­li­ne, og som til gen­gæld vi­ser, at den nye dan­ske na­tio­nal­ret stegt flæsk kun spi­ses af 13 pro­cent hver må­ned. I un­der­sø­gel­sen for­tæl­ler 84 pro­cent af dan­sker­ne og­så, at de er go­de til at an­ven­de madre­ster, så de ik­ke går til spil­de, hvil­ket er godt nyt for bå­de mil­jø­et og den en­kel­te fa­mi­lies øko­no­mi.

Dan­sker­ne hyl­der fort­sat den go­de gam­le fri­ka­del­le.

Ar­kiv­fo­to: Erik Jepsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.