’’

BT - - NYHEDER -

Det er helt ude i ham­pen, hvis vi po­li­ti­ke­re skal de­tailsty­re, hvad der skal un­der­vi­ses i i fol­ke­sko­len og hvor­dan. Det lug­ter fak­tisk lidt af den må­de, man gjor­de det på i Sov­jet og Øst­eu­ro­pa, før mu­ren faldt

Finn Sø­ren­sen, grup­pe­næst­for­mand i En­heds­li­sten, i en kom­men­tar til, at De Kon­ser­va­ti­ve vil sæt­te Muham­med- teg­nin­ger­ne på sko­le­ske­ma­et

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.