Fag­for­e­ning ra­ser mod SAS

BT - - NYHEDER -

Det skan­di­na­vi­ske luft­fart­s­sel­skab kvit­te­re­de for sid­ste we­e­kends strej­ke ved at sus­pen­de­re 27 an­sat­te ka­bi­ne­an­sat­te for de­res rol­le i den overenskomst­stri­di­ge ar­bejds­ned­læg­gel­se. De­res fag­for­e­ning, CAU, kal­der træk­ket et ’ ulov­ligt kol­lek­tivt kamp­skridt’ over for de 27 an­sat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.