IRAK

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk Stat ( IS) fort­sæt­ter med at smadre uer­stat­te­li­ge for­tids­min­der i Irak. I sid­ste uge vi­ste op­ta­gel­ser, hvor­dan med­lem­mer af ter­r­or­be­væ­gel­sen til­in­tet­gjor­de kul­turskat­te på et mu­se­um i Mo­sul. Nu er tu­ren kom­met til old­tids­by­en Nim­r­ud, skri­ver nyheds­bu­reau­et NTB iføl­ge den nor­ske avis Aft en­po­sten. Ved hjælp af tun­ge kø­re­tø­jer har IS øde­lagt unik kul­tu­rarv, ly­der det i en er­klæ­ring fra de iraki­ske myn­dig­he­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.