Er­ne tril­le­de

16- åri­ge Tan­naz hyl­de­de Dan­mark, men tab­te du­el­len mod sin ven Ba­raa

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

X FA­CTOR

Over­lig­ge­ren blev end­nu en gang sat højt i gårs­da­gens ’ X Fa­ctor’, som end­te i et tå­re­væ­det exit for Tan­naz.

Ci­ty­bois- dren­ge­ne Anthon og Thor, der i de sid­ste uger har op­nå­et no­get nær stjer­ne­sta­tus, char­me­re­de sig gen­nem af­te­nens før­ste num­mer. På Ukendt Kunst­ners ’ Lør­dag af­ten’ kun­ne de ik­ke pra­le af sto­re vo­ka­ler, men dom­mer­ne Li­na Rafn, Re­mee og Thomas Bla­ch­man faldt for de un­ge fy­res sød­me.

Dren­ge­nes po­pu­la­ri­tet hos dom­me­re og se­e­re har be­ty­det, at de nu er blandt book­ma­ker­nes fa­vo­rit­ter til den sam­le­de sejr.

Skar i hjer­tet

Top­fa­vo­rit­ten Emi­lie Est­her lod sig dog ik­ke kue og le­ve­re­de en flot præ­sta­tion, der på trods af en lil­le for­kø­lel­se skar sig ind i hjer­tet.

Færø­ske Jóg­van har hidtil valgt en­gelsk­spro­ge­de san­ge fra kunst­ne­re med kraft­ful­de, man­di­ge stem­mer, men valg­te i af­tes at ud­for­dre sig selv med en ro­ck­et ver­sion af en elek­tro­nisk dansk sang af dj’en Ru­ne RK og san­ge­ren Cla­ra So­fie.

I sid­ste uge over­le­ve­de Ba­raa kun på Thomas Blach- mans nå­de, da dom­me­ren send­te ale­ne­mor Sop­hia ud. I af­tes var der dog in­gen slin­ger i val­sen for den 15- åri­ge san­ger, der im­po­ne­re­de med sær­ligt de hø­je to­ner og lag­de dom­mer­ne for de­res fød­der.

» Du’ for sinds­syg på de ti øver­ste to­ner, « sag­de en over­væl­det Li­na Rafn.

Ivars­son, Bang & Ne­u­mann er ik­ke ble­vet spå­et de sto­re chan­cer, men tre­e­nig­he­den im­po­ne­re­de dom­mer­trio­en på ’ Com­for­ting So­unds’ af det dan­ske band Mew.

Af­dæm­pet ros

For to uger si­den røg 16- åri­ge Tan­naz i fa­rezo­nen, men ef­ter en stærk op­træ­den i sid­ste uge stil­le­de gym­na­sie­e­le­ven i af­tes op med stor selv­til­lid. Med af­te­nens po­li­ti­ske sta­te­ment, san­gen ’ I Dan­mark er jeg født’, fik Tan­naz, der er af iransk- en­gelsk af­stam­ning, dog kun af­dæm­pet ros fra dom­mer­ne.

Da se­er­nes stem­mer tik­ke­de ind, stod det dog klart, at Tan­naz og Ba­raa hav­de få­et fær­re­st stem­mer og skul­le syn­ge om.

Ba­raa kom ef­ter et par kneb­ne tå­rer stærkt til­ba­ge og le­ve­re­de med pu­bli­kum i ryg­gen en vildt fø­lel­ses­la­det op­træ­den, og Tan­naz kun­ne ik­ke ham­le op med sin ven og bo­fæl­le. Tan­naz røg der­for ud, selv­om men­to­ren Re­mee ro­ste hen­de til sky­er­ne.

16- åri­ge Tan­naz kun­ne ik­ke ham­le op mod sin ven og bo­fæl­le. Tan­naz røg der­for ud, selv­om men­to­ren Re­mee ro­ste hen­de til sky­er­ne.

Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.