Roskil­de ’’

BT - - KULTUR - To: David Leth Wil­li­ams Nort­hsi­de Festi­val. Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Smuk­fest, Skan­der­borg, Kunst­ne­re: Tië­sto, Dizzy Mizz Lizzy, Beck, Len­ny Kravitz, Avi­cii, Hardwell, Kim Lar­sen, Lars H. U. G.

Mang­ler stær­ke A- nav­ne, men det skal si­ges, at buket­ten af Bog C- nav­ne er stær­ke­re end oft e set. Næ­sten ud­solgt. Stam­gæ­ster­ne kom­mer uan­set hvad.

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

2. The We­e­kend

Ear­ned It

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 3. OMI Che­er­le­a­der

Jeg har hørt, at festi­va­len har en helt fan­ta­stisk stem­ning, så vi glæ­der os til selv at mær­ke den. Det er ved at væ­re læn­ge si­den, vi sidst har væ­ret i Dan­mark, så I kan godt be­gyn­de at gø­re jer klar til at ro­cke

Paul McCart­ney

Nort­hSi­de, 12. - 14. ju­ni Kunst­ne­re: Gra­ce Jo­nes, Ben Howard, Sam Smith, De Ene­ste To, Mø, Pl­ce­bo, Wu Tang Clan, The Jesus And Mary Chain. Ind­til vi­de­re vir­ker det som om Nort­hSi­des og Tin­der­box’ bag­mænd sat­ser mest på Fyn. Der mang­ler nav­ne som La­na Del Rey og Arca­de Fi­re fra sid­ste år.

Paul McCart­ney er ble­vet en æl­dre her­re på 72, men hans san­ge er ever­gre­ens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.