Dan­mark har ta­lent

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING Jag­ten på na­tio­nen stør­ste ta­lent er gå­et ind i den ab­so­lut af­gø­ren­de fa­se, for nu gæl­der det fi na­len. TV 2 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.