Brand­bil­lig be­skat­ning på ny Mer­ce­des

BT - - BILER -

Mer­ce­des har net­op of­fent­lig­gjort de­res be­skat­nings­pri­ser på den nye CLA Shoo­tingbra­ke. Bi­len er en cou­pe­in­spi­re­ret sta­tioncar­ver­sion af Mer­ce­des CLA, og den ser fan­ta­stisk godt ud - hvis du spør­ger os. Men bed­re end ud­se­en­det er Mer­ce­des be­skat­nings­pri­ser, hvis du væl­ger vog­nen som fir­ma­bil. For mens en CLA 200 CDI med 136 di­e­sel­hk og et for­brug på 24,4 km/ l står til 530.600 kr. i pris­li­sten, så ly­der be­skat­ning­grund­la­get på kun 364.000 kr. Kom­bi­ner det med et pri­vat­lea­sing­til­bud på un­der 5.000 kr. om må­ne­den med en ud­be­ta­ling på 30.000 kr., og det er ik­ke læn­ge­re ure­a­li­stisk for den bre­de of­fent­lig­hed, at par­ke­re en Mer­ce­des sta­tioncar i per­le­gru­set ind­kørs­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.