Peu­geot suc­ces

BT - - BILER -

I ja­nu­ar brød Peu­geot igen­nem på salgs­li­ster­ne. Peu­geot 108,208 og 308 stod til­sam­men for 14,9 pct. af det sam­le­de dan­ske per­sons­bils­salg i den må­ned. I fe­bru­ar er tal­let fal­det til 12,1 pct. for de tre mo­del­ler, men med en før­ste­plads til 108, an­den­plads til 208 og fem­te­plads til 308, er Peu­geot sta­dig­væk størst på per­son­bi­ler i Dan­mark li­ge nu. For­kla­rin­gen lig­ger gi­vet­vis på de­res stær­ke lea­sing­pri­ser, hvor du kan få en 208 til 2.000 kr. om må­ne­den og en 308 SW til 3.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.