Dæk­ket der la­ver strøm til bi­len.

BT - - BILER -

Goo­dy­ear hop­per nu med på hy­brid­bøl­gen med kon­cep­t­dæk­ket BH03, der ge­ne­rer strøm til bi­lens bat­te­ri­er. Det er blot et kon­cept, og Goo­dy­ear reg­ner ik­ke med, at tek­no­lo­gi­en er pro­duk­tions­mo­den fort­lø­bigt. Men kon­cep­tet vi­ser, at man rent fak­tisk kan op­sam­le den var­me­e­ner­gi, et dæk ge­ne­rer, og om­sæt­te det til strøm man kan op­sam­le og bru­ge i bi­lens elek­tri­ske sy­ste­mer, og det gi­ver nog­le spæn­den­de per­spek­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.