’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ol­sen

Det er en for­hand­ling, og her må for­nuf­ten sej­re. Og for­nuft er lig med et kom­pro­mis

og her må for­nuf­ten sej­re. Og for­nuft er lig med et kom­pro­mis, « fast­slår den man­ge­åri­ge

Ærg­rer sig

Han er dog fuld­stæn­dig over­be­vist om, at Dan­mark un­der al­le om­stæn­dig­he­der stil­ler med et lands­hold til de to kam­pe.

» Vi er jo med­lem af in­ter­na­tio­nal fod­bold, og vi har af­talt de to land­skam­pe. Og vi stil­ler med det bed­ste hold. Så må ti­den jo vi­se, hvad det er. Men det hand­ler ik­ke om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.