Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks yd­my­ge­de Aal­borg Pira­tes

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jan Kors­gaard

ME­TAL LI­GA­EN

1- 2, 0- 2, 0- 1 syv- se­ri­en i mor­gen i Sca­nel Ho­ck­ey Are­na.

Det sid­ste søm i pira­ter­nes ki­ste blev ham­ret i af Thomas Søn­der­gaard til 5- 1. Og sej­ren kun­ne let væ­re ble­vet stør­re mod et Aal­borg- hold, som ik­ke kom i nær­he­den af ni­veau­et fra de se­ne­ste to kam­pe.

Der skal et lil­le mira­kel til, hvis Aal­borg Pira­tes sta­dig le­ver i play­off eft er kamp fem.

Høj klas­se

Kam­pens sto­re spil­ler var hø­ge­nes ame­ri­kan­ske må­l­mand, Joe Fal­lon, som har vist høj klas­se i de fi re slut­spilskam­pe.

Hø­ge­ne kom bedst fra start med Ni­co­lai Mey­ers scor­ing eft er seks mi­nut­ter, og et psy­ko­lo­gisk vig­tigt mål blev sat ind af Mat­hi­as Bau Han- sen til 2- 1 blot 53 se­kun­der eft er den ca­na­di­ske ba­ck Ja­ce Coy­les ud­lig­ning med et piv i kryd­set.

I Fre­de­riks­havns 3- 1- sejr i tirs­dags la­ve­de Adam Mil­ler sæ­so­nens tred­je hat­tri­ck, men ven­del­bo­er­ne kan og­så uden pro­duk­tion af ca­na­di­e­ren. Så er det ba­re an­dre, der ta­ger over. Og i an­den pe­ri­o­de kom Kri­stoff er Jons­son på scor­ing­s­tav­len to gan­ge. 4- 1- må­let på en sty­ring i po­wer­play.

Pira­tes hav­de næ­sten to mi­nut­ter med fem mod tre i slut­nin­gen af pe­ri­o­den, men smed chan­cen over­bord med sæ­so­nens må­ske dår­lig­ste po­wer­play i Gi­gan­ti­um.

I det he­le ta­get var hjem­me­hol­det en kæm­pe­skuff el­se, og sport­s­che­fen Fre­de­rik Åkes­son lag­de ik­ke fi ngre­ne imel­lem.

» Fre­de­riks­havn er et godt hold, men vi kæm­per for lidt. I en kvart­fi na­le må man kun­ne for­ven­te en helt an­den vil­je og fi ght. Det her kun­ne vi sim­pelt­hen ik­ke væ­re be­kendt, « sag­de han eft er ne­der­la­get.

Rung­sted over­ra­ske­de igen

Aft enens over­ra­skel­se le­ve­re­de Rung­sted Is­ho­ck­ey, som har ramt top­for­men på klok­kes­let.

Ch­eft ræ­ner Per Hol­ten Møl­lers fi gh­te­re slog grund­se­ri­ens vin­der, Her­ning Blue Fox, 2- 0 på mål af Chri­stoff er Lind­høj og Jo­el Jo­hans­son og fø­rer 3- 1 i se­ri­en. Ho­ck­ey­fe­be­ren er for al­vor kom­met til Nord­s­jæl­land.

Fre­de­riks­havn- spil­ler­ne er nu blot en en­kelt sejr fra en plads i se­mi­fi­na­len ef­ter ude­ba­ne- sej­ren i af­tes over Aal­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.