Sta­tus quo i Da­vis Cup

BT - - SPORTEN - UAF­GJORT Thomas Idskov og Mads Kind­berg Nielsen idskov@ spor­ten. dk og ni­el@ spor­ten. dk

Han har vun­det Wim­b­ledons her­redoub­leræk­ke, men Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen er trods sin pla­ce­ring som num­mer 306 på ver­dens­rang­li­sten og­så en glim­ren­de sing­le­spil­ler.

Det be­vi­ste han i sin kamp i går i Dan­marks Da­vis Cu­pu­de­kamp mod Rusland i den si­bi­ri­ske by Novy Urengoy.

Gan­ske vist tab­te han før­ste sæt 2- 6 til Ev­ge­ny Donskoy, der er pla­ce­ret på ver­dens­rang­li­stens 155. plads. Men eft er­føl­gen­de vi­ste Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen stor­spil og vandt de tre næ­ste sæt 6- 3, 6- 2, 7- 6. Den af­slut­ten­de tie­bre­ak blev vun­det 7- 5.

Rus­sisk ud­lig­ning

Det var dog ik­ke læn­ge, Dan­mark fi k lov at fø­re op­gø­ret , for blot et par ti­mer eft er tab­te ver­dens­rang­li­stens nr. 749, Martin Pe­der­sen, klart til An­drey Kuz­netsov, der lig­ger nr. 81 på ver­dens­rangs­li­sten.

Sætcif­re­ne lød på 6- 1, 6- 4, 7- 5 i rus­se­rens favør. Der­med står der nu 1- 1 i kam­pen i Eu­ro­pa/ Afri­ka Grup­pe 1.

I dag skal Lø­ch­te og Pe­der­sen ud i en double. De to om­vend­te sing­le­op­gør spil­les i mor­gen.

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen gav Dan­mark en kortva­rig fø­ring på før­ste­da­gen af Da­vis Cup- op­gø­ret mod Rusland. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.