Kni­cks bli­ver dår­lig­ste NBA- hold

BT - - SPORTEN -

Grund­spil­let i NBA lak­ker mod en­den, og man­ge klub­ber har ud­spil­let de­res chan­cer for at nå det forjæt­te­de slut­spil.

I den tun­ge en­de af ta­bel­len lig­ger blandt an­dre New York Kni­cks, der ik­ke har haft me­get at fejre i in­de­væ­ren­de sæ­son.

Fak­tisk står det så galt til hos New York- klub­ben, at hol­det kæm­per for at und­gå tit­len som sæ­so­nens dår­lig­ste hold.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe har ik­ke den sto­re fi dus til, at det lyk­kes, og book­ma­ke­ren be­ta­ler blot pen­ge­ne 1,65 gan­ge igen, hvis Kni­cks en­der som liga­ens ag­ter­lan­ter­ne.

» Kni­cks stil­ler li­ge nu med et hold af spil­le­re, som vil­le ha­ve svært ved at til­kæm­pe sig plad­ser som re­ser­ver på nog­le af liga­ens bed­re hold, og der­for har vi svært ved at se, hvor­dan de kan skra­be nok sej­re sam­men til at over­ha­le hol­de­ne i bund­stri­den, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.