2,10

BT - - SPORTEN -

FC Thun har for al­vor få­et sat en prop i de­fen­si­ven. I eft er­å­ret luk­ke­de hol­det 17 mål ind i de før­ste 11 kam­pe, men i de eft er­føl­gen­de 11 kam­pe har man væ­ret ek­stremt vandtæt­te med søl­le fem mål mod sig og he­le 10 ud af 11 kam­pe, der er endt med to el­ler fær­re mål. Nu mø­der man et Ba­sel- hold, der spil­ler vold­somt af­gø­ren­de CL- kamp mod Ba­sel al­le­re­de på tirs­dag og som næp­pe bræn­der unø­dig ener­gi af i aft enens op­gør. Thun fi k 1- 1 i Ba­sel til­ba­ge i sep­tem­ber og bør og­så ha­ve fi ne chan­cer for at hol­de Ba­sel stan­gen i en må­l­fat­tig aff ære i aft en.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.