Kan du si­ge pyt?

BT - - INDHOLD -

Hvad er vær­st? At væ­re sent på den og sid­de fan­get i en bil­kø? El­ler at af­slø­re sin mand i seng med en an­den kvin­de? Det ene be­ty­der, at du kom­mer 15 mi­nut­ter for sent på ar­bej­de. Det an­det, at du skal skil­les – og børn og bo­lig de­les. Sva­ret bur­de ik­ke væ­re svært... Men er du stres­set, er det langt fra ind­ly­sen­de. Un­der stress er hjer­nen kon­stant i alarm­be­red­skab, og ALT – små som sto­re dump på vej­en – vil fø­les som kri­ser. For er du stres­set, har du ik­ke Pyt- ge­net... Du ved – det der gør dig i stand til at ryste på ho­ve­d­et af li­ge­gyl­di­ge fortræ­de­lig­he­der – og gem­me kr­ud­tet, ang­sten og ra­se­ri­et til de vir­ke­li­ge kri­ser krad­ser på dø­ren. Som du kan læ­se i den­ne uge, kan hjer­nen træ­nes til at skel­ne mel­lem ’ ir­ri­te­ren­de’ og ’ liv­stru­en­de’. Det vil ik­ke ba­re væ­re be­ha­ge­ligt på hver­dags­ba­sis, hvor du slip­per for at hid­se dig op over AL­LE de­tal­jer. Det sæn­ker og­så dit blod­tryk, får dig til at sove bed­re og for­stær­ker dit im­mun­for­svar. Kort sagt – der er in­gen vej uden om... Det er kun tre små bog­sta­ver... Sig det nu... ’ Pyt’. Det var da ik­ke så slemt?!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.