Hver­dags- læk­kert stel

Træn hårdt og in­tenst med Nor­dic Hiit

BT - - KORT NYT -

Det er i hver­da­gen, vi for al­vor sæt­ter pris på funk­tio­nelt design. Ty­ske Zwil­ling har net­op bars­let med det nye stel May­fi­eld, som bå­de er klas­sisk og top­mo­der­ne med si­ne enk­le linjer. Stå­l­be­stik­ket er de­sig­net af den ver­dens­be­røm­te de­sig­ner og ar­ki­tekt Mat­teo Thun. Pris for 16 de­le: 1.279 kr./ Zwil­ling

Få in­spira­tion til hur­tig og eff ek­tiv træ­ning, den så­kald­te hiit- træ­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.