UGENS APP

BT - - KORT NYT -

’ Min Bio’ er ver­dens mind­ste bør­ne­bi­o­graf til smartp­ho­ne, com­pu­ter og tab­let. Med ap­pen kan bør­ne­ne trygt og sik­kert se sjove fi lm med en rig­tig bi­o­gra­for­nem­mel­se. App- en er de­sig­net, så selv de helt små kan fi nde rundt og væl­ge de­res ynd­lings­fi lm. ’ Min Bio’ kan be­nyt­tes på op til 5 en­he­der på en gang. På den må­de kan bør­ne­ne selv væl­ge den fi lm, de vil se. App- en in­de­hol­der fl ere hund­re­de fi lm og af­snit fra bør­ne­se­ri­er til børn i al­de­ren 2- 8 år. Per­fekt til rej­ser el­ler ba­re til hyg­ge der­hjem­me i stu­en. Plat­form: IOS og An­droid Pris: App- en er gra­tis, men der skal kø­bes abon­ne­ment til 49 kr./ md. In­fo: min­bio. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.