Bæ­re­dyg­tig bam­bus

BT - - KORT NYT -

Bam­bus er en af de mest mil­jø­ven­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge træ­sor­ter. Stok­ke­ne vok­ser hur­tigt, re­ge­ne­re­rer sig fra det ek­si­ste­ren­de rod­net og gi­ver me­re end 25 gan­ge me­re træ per hektar end tra­di­tio­nel­le løvsko­ve. Ma­te­ri­a­let eg­ner sig per­fekt til mø­bel­pro­du­cen­ter, der vil gø­re en dyd ud af bæ­re­dyg­tig­hed. Det gør de­sig­ner Chri­sti­an Leth – i sam­ar­bej­de med Ci­nas – med lo­un­ge­sto­len fra mø­bel­se­ri­en Ha­noi. Pris fra 4.495 kr./ Ci­nas

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.