Pi­ke jumps

BT - - KORT NYT -

Pla­cer hæn­der­ne un­der skul­dre­ne. Hold ar­me­ne strakt. Sæt fød­der­ne på den ene si­de af måt­ten. Sæt af med beg­ge fød­der, så en­den kom­mer så højt op som mu­ligt. Land med fød­der­ne på mod­sat­te si­de af måt­ten. Hop til­ba­ge med det sam­me. Nem­me­re va­ri­a­tion: med en fod ad gan­gen. Pri­mæ­re mu­skel­grup­per: Ma­ve, skul­dre og ben.

Sæt af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.