Tri­cep front fall

BT - - KORT NYT -

Bøj ned i knæ ved at sky­de bag­de­len til­ba­ge. Hold knæ­e­ne bag tå­spid­ser­ne. Lad dig fal­de for­over og land på hæn­der­ne, mens du bø­jer ar­me­ne. Hold ar­me­ne tæt langs krop­pen. Skub dig til­ba­ge til ud­gangs­po­si­tio­nen. Nem­me­re al­ter­na­tiv: øvel­sen på knæ­e­ne. Pri­mæ­re mu­skel­grup­per: Ar­me, bal­der og lår.

Lav

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.