Leg lift

BT - - KORT NYT -

Pla­cer al­bu­er­ne un­der skul­dre­ne. Sæt tæ­er­ne i gul­vet med let af­stand, hold krop­pen ud­strakt og pa­ral­lel med gul­vet. Løft skif­te­vis hvert ben så højt, du kan, ved at spæn­de i bal­der­ne. Pas på ik­ke at strit­te med en­den el­ler hæn­ge i læn­den. Nem­me­re va­ri­a­tion: øvel­sen på strak­te ar­me. Pri­mæ­re mu­skel­grup­per: Ma­ve, skul­dre og bal­der.

Lav

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.