Fordele ved men­tal- træ­ning

BT - - SUNDHED -

• Blod­tryk­ket fal­der • Min­dre ri­si­ko­en for stress. • Im­mun­for­sva­ret bli­ver stær­ke­re. • Bed­re og dy­be­re søvn. • Stør­re over­skud til at væ­re so­ci­al. • Hu­mø­ret bli­ver bed­re. • Du præ­ste­rer bed­re. • Let­te­re at æn­dre de dår­li­ge va­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.