Så­dan træ­ner du din hjer­ne 3: 1 øvel­sen

BT - - SUNDHED -

In­den du går i seng, skal du skri­ve tre go­de ting, der er sket i dag. Det kan væ­re alt li­ge fra en ve­lover­stå­et ek­sa­men til en ek­stra god kop kaf­fe. Det er helt op til dig. Som re­gel skal der tre go­de ting til at op­ve­je én ne­ga­tiv op­le­vel­se. No­te­rer du dig tre go­de op­le­vel­ser, vil du fø­le dig me­re po­si­tiv og kre­a­tiv. Kan du kun fin­de én po­si­tiv ting til at op­ve­je en ne­ga­tiv, er ri­si­ko­en for, at du fø­ler dig ne­ga­tiv og de­pri­me­ret, stør­re. Øvel­sen hjæl­per dig med at få øje på de go­de ting i lø­bet af da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.