Vær chef i dit liv

BT - - SUNDHED -

Til­li­den til os selv er det vig­tig­ste i en kri­se­si­tu­a­tion. Lav en af­ta­le med dig selv om, at du i det næ­ste døgn skal ud­for­dre dig selv: Skab f. eks. en æn­dring i din bo­lig. Del­tag i en fy­sisk ak­ti­vi­tet. El­ler lav en so­ci­al af­ta­le. Øvel­sen er ik­ke svær, men den er med til at op­byg­ge til­lid til dig selv og vi­se, hvem der be­stem­mer i dit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.