Se for­skel på små og sto­re

Kri­ser kom­mer i al­le stør­rel­ser. Fra dag­lig­dagskri­ser til livskri­ser. Tre mænd, der er kendt for at be­va­re ro­en un­der pres, for­tæl­ler, hvor­dan de ta­ck­ler li­vets små og sto­re ud­for­drin­ger

BT - - SUNDHED - Af Ron­ni Bur­kai Nielsen

ro­ni@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.