Li­der du af di­a­be­tes

BT - - KLUMME -

• Be­gynd da­gen med den mæng­de frugt, din læ­ge an­be­fa­ler dig. Spis der­næst kun grønt de før­ste 4 ti­mer af da­gen evt. med et styk­ke fuld­korns­brød el­ler spi­re­brød til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.