Sjæl­den hjer­te­syg­dom

BT - - TEMA – DE GLEMTE BØRN -

• Fre­de­rik­ke Han­sen er født med en va­sku­lær ring – en sjæl­den fejl på le­gem­s­pulsår­en, der går fra hjer­tet til ma­ven. I ste­det for som nor­malt at lø­be ved si­den af luft­rør og spi­se­rør hav­de Fre­de­rik­kes pulsåre delt sig i to, så den løb på beg­ge si­der af luft- og spi­se­rø­ret. Der­for led Fre­de­rik­ke, før hun blev ope­re­ret, of­te af vej­rtræk­nings­pro­ble­mer og fik mad galt i hal­sen.

We­e­kend - 07.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.