Ac­cep­ter for­skel­le

BT - - TEMA – DE GLEMTE BØRN -

• Det er svært at und­gå at gø­re for­skel. Ac­cep­ter, at så­dan er det, men tal om det. Tro ik­ke, at den hel­li­ge grav er vel for­va­ret, ba­re al­le el­sker det sy­ge barn. Al­le har lov til at ha­ve de­res me­ning og fø­lel­ser. Al­le børn har be­hov for at bli­ve set og på­s­køn­net. Sø­sken­de kan let bæ­re over, hvis det er en kort pe­ri­o­de, men er det kro­nisk, er man nødt til at snak­ke om, hvor­dan det går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.