Lad bør­ne­ne hjæl­pe

BT - - TEMA – DE GLEMTE BØRN -

• For­æl­dre bør ik­ke ’ overen­ga­ge­re’ sig i det sy­ge el­ler han­di­cap­pe­de barns liv. Ind­drag ger­ne sø­sken­de i at hjæl­pe de­res sy­ge bror el­ler sø­ster, så de får en re­la­tion til hin­an­den. Men lad det ik­ke bli­ve for me­get. Al­le børn skal ha­ve fri­hed til at le­ve de­res eget liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.