An­er­kend al­le fø­lel­ser

BT - - TEMA – DE GLEMTE BØRN -

• Al­le børn har brug for an­er­ken­del­se, om­sorg og nær­vær, uan­set om man har en bror el­ler sø­ster med en syg­dom, der kræ­ver ek­stra op­mærk­som-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.