Ritt vil ha­ve kvo­ter

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

ER­HVERVS­LIV

Der skal ind­fø­res kvo­ter for at få fl ere kvin­der ind i be­sty rel­ser.

Det me­ner Ritt Bjer­re­gaard, der sy­nes, at er­hvervs­li­vet sta­dig sak­ker langt bag­ud med li­ge­stil­ling 100 år eter, at kvin­der­ne fi k val­gret.

» I mod­sæt­ning til re­ge­rin­gen er jeg til­hæn­ger af, at man gør li­ge­som i Nor­ge og la­ver kvo­ter. Virk­som­heds­le­der­ne skal tvin­ges til at ta­ge fl ere kvin­der ind, el­lers gør de det ik­ke, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard

Hun har selv væ­ret bå­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster, so­ci­al­mi­ni­ster, fø­de­va­re­mi­ni­ster, EU- kom­mis­sær og over­borg­me­ster, så hen­des kar­ri­e­re og løn­for­hold har ik­ke li­ge­frem sak­ket bag­ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.