Mall­orca top­per sta­dig blandt dan­sker­ne

BT - - NYHEDER -

59 år eft er Si­mon Spies send­te de før­ste 26 dan­ske­re med tog til Bar­ce­lo­na og vi­de­re med fær­ge til Mall­orca, er ’ Kær­lig­he­dens ø’ fort­sat vi dan­ske­res fo­re­truk­ne span­ske fe­ri­eø, skri­ver rej­se­bran­che­si­tet ta­keoff . dk. I 2014 be­søg­te 208.351 dan­ske­re Mall­orca – det er 12.824 fl ere end året før. I alt be­søg­te fl ere end en mil­li­on dan­ske­re Spa­ni­en i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.