’’

BT - - NYHEDER - Lars Hov­bak­ke, hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert

Det er no­get, man skal gø­re med om­tan­ke. Ale­ne af den grund, at der vil væ­re del­te me­nin­ger i off ent­lig­he­den

Søn­der­borg og til­ba­ge til Mar­se­lis­borg hav­de sam­le­de om­kost­nin­ger for 238.708 kr. Be­lø­bet om­fat­ter og­så den tid, det ta­ger for­sva­ret at fl yve til Mar­se­lis­borg og hen­te Dron­nin­gen.

Eks­per­t­råd: Flyv med om­tan­ke

Og det er ik­ke den ene­ste gang, at Dron­nin­gen i 2014 valg­te at sen­de bud eft er for­sva­rets fl y i for­bin­del­se med, at hun skul­le frem og til­ba­ge til of­fi ci­el­le be­gi­ven­he­der.

I alt fl øj kon­ge­fa­mi­li­en sid­ste år for i alt 3.408.642 kr., for­delt på 14

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.