’’

BT - - NYHEDER - Dan Ro­sen­berg As­mus­sen

Der er be­hov for fast be­vogt­ning ved jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner på ud­valg­te tids­punk­ter. Men det, som vi for­ven­ter, er åben­bart ik­ke no­get, som dansk po­li­ti hidtil har kun­net el­ler vil­let til­by­de

» Der var po­li­ti den nat, og det er vi dybt tak­nem­me­li­ge for. Vi må ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.