Kvin­de­hi­sto­rie for

Fra kor­set til uni­sex- trus­ser. Et år­hund­re­des kvin­de­hi­sto­rie for­tæll når Na­tio­nal­mu­se­et mar­ke­rer Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Un­der­tø­jet er be­stemt ik­ke kun til for at hol­de os var­me - her for­før­en­de Eliza­beth Tay­l­or, Ma­don­na og Sop­hia Loren. Fo­to: Scan­pix og Na­tio­nal­mu­se­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.