Royalt stjer­nedrys

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

KUNST­UD­STIL­LING

Kron­prin­ses­se Mary mød­te op, da kunst­ner­sam­men­slut­nin­gen Grøn­nin­gen i går slog dø­re­ne op for sin 100 års ju­bilæums­ud­stil­ling.

Ud­over Kron­prin­ses­sen be­søg­te og­så kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) op til fer­ni­se­rin­gen i Den Frie Udstil­lings­byg­ning og Mu­se­ums­byg­nin­gen på Ka­stels­vej i Kø­ben­havn.

Grøn­nin­gen har igen­nem læn­ge­re tid væ­ret i mod­vind og er ble­vet be­skyldt for stil­stand, men kunst­sam­men­slut­nin­gen har al­li­ge­vel over­le­vet og tæl­ler sta­dig nog­le af lan­dets bed­ste kunst­ne­re.

På ju­bilæums­ud­stil­lin­gen vi­ser Grøn­nin­gen op mod 50 med­lem­mer og seks in­vi­te­re­de gæ­ste­kunst­ne­re de­res ny­e­ste vær­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.