’’

BT - - NYHEDER - Ni­els Stor­ring­gaard

Kas­ser­ne var dår­ligt nok kom­met om bord, før de fik or­dre til at sej­le ud med det sam­me. Og da de nå­e­de ud for Ber­gen i Nor­ge, fik de plud­se­lig at vi­de, at de skul­le læg­ge til for at hen­te en del af Dan­marks guld­be­hold­ning

Ka­nal gen­nem de mør­ke kø­ben­havn­ske ga­der til Post­ba­ne­går­den ved si­den af Ho­ved­ba­ne­går­den,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.