Und­gå det rø­de felt

BT - - SUNDHED -

Hvis du er kvin­de og oft e gi­ver helt los, når du skæn­des med din kæ­re­ste, kan det væ­re en idé at træk­ke vej­ret dybt, når du står midt i kam­pens he­de. Kvin­der, der skæl­der me­get ud un­der skæn­de­ri­er, ud­vi­ser nem­lig et hø­je­re ni­veau af stress- hor­monet kor­ti­sol i op til ti­mer eft er skæn­de­ri­et og er dob­belt så ram­te af hjer­te­å­re­for­kal­k­ning som kvin­der, der for­bli­ver ro­li­ge. Hvis du fø­ler, du ta­ler til en dør og ik­ke kan be­va­re ro­en, kan du f. eks. ud­sky­de snak­ken til et se­ne­re tids­punkt.

SÅ AL­VOR­LIGT ET DET

Når vi kys­ser og rø­rer ved hin­an­den, fri­gør hjer­nen hor­monet oxyto­cin, som er et stof, der får os til at slap­pe af. Fo­to: Eva- Mette Si­mo­ny Andersen Op imod 300.000 dan­ske­re li­der af al­vor­lig stress. 35.000 dan­ske­re er hver dag sy­ge­meldt pga. stress. 430.000 dan­ske­re har symp­to­mer på al­vor­lig stress hver dag. 500.000 dan­ske­re fø­ler sig ud­brænd­te på job­bet. 1.400 dan­ske­re dør hvert år af stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.