Mper din stress SEK S GO­DE RÅD Slip af med stress Spon­ta­ne kys i hver­da­gen Drik mas­ser af sort te

BT - - SUNDHED -

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Giv et kys til din kæ­re­ste på vej ud ad dø­ren om mor­ge­nen, el­ler når I mø­des eft er en lang dag. De, der kun kys­ser de­res part­ner un­der sex, har ot­te gan­ge hø­je­re ri­si­ko for at bli­ve ramt af stress og de­pres­sion end dem, der oft e kys­ser de­res part­ner spon­tant. Når vi kys­ser, ud­lø­ser hjer­nen nem­lig en­dor­fi - ner, som mod­vir­ker stress og de­pres­sion.

Te er den mest po­pu­læ­re drik i ver­den eft er vand, og det er der må­ske en dy­be­re for­kla­ring på. Forsk­ning vi­ser nem­lig, at folk, der jævn­ligt drik­ker sort te, har et la­ve­re ni­veau af stresshor­monet kor­ti­sol i krop­pen, når de har væ­ret ud­sat for en stres­sen­de op­ga­ve. Så hvis du har et par pau­ser i lø­bet af da­gen, kan du pas­sen­de bru­ge dem på at drik­ke te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.