Sluk for mo­bi­len

BT - - SUNDHED -

Som for­æl­dre kan det gi­ve ro at vi­de, at bør­ne­ne al­tid kan få fat på én. Men det kan væ­re en god idé al­li­ge­vel at sluk­ke for mo­bi­len fra tid til an­den. Forsk­ning vi­ser nem­lig, at især kvin­der fø­ler sig stres­se­de, for­di de ta­ger be­kym­rin­ger hjem­me­fra med på ar­bej­de, og for­ske­re mistæn­ker bl. a. mo­bil­te­le­fo­nen for at væ­re syn­de­ren. Du kan aft ale et tids­rum med din part­ner, hvor det er ham/ hen­de, bør­ne­ne kan rin­ge til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.