Kram og hold i hånd

BT - - SUNDHED -

Hvis du er en af dem, der el­sker at gi­ve et kram til dem om­kring dig el­ler at hol­de i hånd med din kæ­re­ste, kan du ro­ligt bli­ve ved, for ud over at det kan væ­re rart, vir­ker det nem­lig og­så be­skyt­ten­de mod stress. Forsk­ning vi­ser, at man ved at hol­de i hånd i 10 mi­nut­ter og kram­me i 20 se­kun­der in­den en stres­sen­de op­le­vel­se, for­bed­rer sin ev­ne til at mod­stå stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.